Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

BVBNĐ đăng ký 3 sản phẩm tham dự Giải thưởng “Y tế thông minh” lần 2 năm 2023

Căn cứ vào công văn 5024/CNTT-SYT ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Sở Y tế về bình chọn Giải thưởng “Y tế thông minh” lần 2 năm 2023, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới kính gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh các sản phẩm để tham gia giải thưởng chất lượng do Sở Y tế tổ chức như sau:

  1. Hệ thống máy học trong siêu âm đánh giá kích thước khối cơ.
  2. Hệ thống máy học trong siêu âm phổi giúp hỗ trợ chẩn đoán và điều trị
  3. Hệ thống thiết bị đeo thông minh hỗ trợ theo dõi sinh hiệu bệnh nhân

Sản phẩm này đã được đăng ký triển khai thực hiện, xét duyệt của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và đã nghiệm thu. Sản phẩm này cũng chưa từng đăng ký tham gia một giải thưởng bình chọn nào.