Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thực hiện mua sắm dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì thiết bị y tế năm 2023

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chuẩn bị thực hiện mua sắm dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị y tế (TTBYT) năm 2023 để phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Bệnh viện đề nghị các đơn vị cung cấp có năng lực gửi bảng báo giá chi tiết với số lượng máy thực hiện bảo dưỡng, bảo trì theo danh mục của bệnh viện về bệnh viện trước 16 giờ 00 ngày 23/02/2023.

Nơi nhận: Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để hỗ trợ Bệnh viện trong việc tổng hợp, quý nhà thầu nộp 01 USB có chứa file mềm của bảng chào giá, giấy ủy quyền, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng tương tự đã thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến nay và các tài liệu khác có liên quan.

Danh mục chi tiết xem tại Trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Mọi thắc mắc công ty liên hệ Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: (028) 3923.5804 – (028) 3923.8704.

Trân trọng.

Lưu ý:

1/ Giá trên bao gồm giá dịch vụ bảo trì TTBYT, không bao gồm tiền linh kiện phụ kiện thay thế (nếu có) hoặc tiền gia công phục hồi các linh kiện.

2/ Giá trên không bao gồm chi phí kiểm định phương tiện đo, kiểm định về an toàn bức xạ, kiểm định về an toàn vận hành thiết bị áp lực và các chi phí kiểm định khác được thực hiện bởi đơn vị có chức năng theo quy định của pháp luật.

3/ Phương thức thanh toán: 100% bằng chuyển khoản sau khi ký biên bản bàn giao nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

4/ Hiệu lực báo giá đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

5/ Tất cả các tài liệu có ký tên đóng dấu xác nhận của đơn vị gửi báo giá (đóng giáp lai nếu có 2 trang trở lên). Tất cả các tài liệu được để trong 01 phòng bì lớn thể hiện rõ thông tin công ty và người liên hệ.

6/ Báo giá phải kèm theo bản mô tả nội dung công việc bảo dưỡng, bảo trì định kỳ TTBYT.

7/ Danh mục TTBYT mời chào giá dịch vụ bảo trì TTBYT bao gồm 55 phần. Nhà thầu có thể gửi báo giá 1 phần, nhiều phần hoặc tất cả các phần. Nhà thầu phải thực hiện công việc bảo dưỡng, bảo trì đủ số lượng tất cả TTBYT có trong phần.

8/ Tài liệu đính kèm báo giá:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng sửa chữa/ cung cấp dịch vụ bảo trì TTBYT (bản sao có chứng thực).

– Giấy ủy quyền của hãng sản xuất hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì do chủ sở hữu trang thiết bị y tế/ chủ sở hữu số lưu hành cấp (tất cả tài liệu là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).

– Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán/ sửa chữa trang thiết bị y tế (nếu có).

– Hợp đồng tương tự đã thực hiện bảo trì tại các đơn vị khác trong vòng 24 tháng (nếu có).

– Chứng nhận huấn luyện/ đào tạo của nhân viên kỹ thuật thực hiện bảo trì (nếu có).

– Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Link download: Kế Hoạch Bảo Trì 2023

Link download: MAU BAO GIA BAO TRI