Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là 1 trong 10 viện, trường có nhiều nghiên cứu khoa học được công bố nhất tại Việt Nam năm 2018 – Naturex

Theo bảng xếp hạng trên tạp chí online Naturex đến ngày 31/12/2018 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới xếp thứ 7 trong 10 đơn vị là viện, trường có nhiều nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế. Đây là năm thứ ba BVBNĐ có tên trong danh sách này.

Nguồn: Nature index