Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tiếp nhận báo giá “Gọng thở mũi máy HFNC airvo 2, Bông gạc 40x40x6lớp, Tube đựng huyết thanh đáy bầu nắp bật 2 ml”

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 764 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư Trang thiết bị Y tế, số điện thoại: (028) 3923.8704, email: vtttbyt@bvbnd.vn
 4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Nhận qua email: vtttbyt@bvbnd.vn

 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 00 ngày 31 tháng 8 năm 2023 đến trước 16 giờ 00 ngày 11 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày gửi báo giá.
 2. Nội dung yêu cầu báo giá
 3. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).
STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật Khối lượng Đơn vị tính
1 Gọng thở mũi máy HFNC airvo 2 Gọng thở mũi  dùng cho trẻ em size XL 02 Cái
2 Bông gạc 40x40x6lớp / 600 Miếng
3 Tube đựng huyết thanh đáy bầu nắp bật 2 ml / 2000 Cái
 1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 764 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 2. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 30 ngày
 3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không có tạm ứng.
 4. Các thông tin khác (nếu có)