Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tiếp nhận báo giá: “Giường bệnh nhân đa năng điều khiển điện, có chức năng cân nặng”

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, 764 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư Trang thiết bị Y tế, số điện thoại: (028) 3923.8704, email: vtttbyt@bvbnd.vn
  4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Nhận qua email: baogia.bvbnd@gmail.com

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 00 ngày 08 tháng 9 năm 2023 đến trước 16 giờ 00 ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày gửi báo giá.
  2. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ(*) Khối lượng Đơn vị tính Địa điểm thực hiện dịch vụ Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Giường bệnh nhân đa năng điều khiển điện, có chức năng cân nặng

– Model: Eleganza 3XC

– SN: 20190174979, 20200130093

– Hãng sản xuất: Linet spol s.r.l/CH Séc

Tay cầm điều khiển điện giường Linet 01 Cái Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới  

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4): Chủ đầu tư ghi các nội dung công việc, mô tả dịch vụ để nhà cung cấp làm cơ sở báo giá.