Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

BẢN CÔNG BỐ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

BẢN CÔNG BỐ

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Kính gửiSở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

Tên cơ sở công bố: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  01367/SYT-GPHĐ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/01/2014

Địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Điện thoại liên hệ: 028 923 87 04 Email (nếu có): bv.bnhietdoi@tphcm.gov.vn

Căn cứ Nghị định số   111  /2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với các nội dung sau đây:

  1. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành: Truyền nhiễm, kỹ thuật xét nghiệm y học, điều dưỡng.
  2. Trình độ đào tạo thực hành: sau đại học (CK2, CK1, nội trú), đại học.
  3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ): (Phụ lục 1)
  4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu. (Phụ lục 2)
  5. Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế răng tại mỗi khoa phòng. I(Phụ lục 2)
  6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành. (Phụ lục 3)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định./.

                                                                                                       GIÁM ĐỐC
                                                                                                      ( Đã ký)

                                                                                     TS.BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Bảng thông tin chi tiết xem tại đây

Nguồn: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới