Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

 

  1. Kế hoạch đào tạo liên tục theo các chương trình đào tạo liên tục
TT Tên khóa học Số lượng khóa học/năm Số lượng học viên/ 01 khóa Thời gian đào tạo Kinh phí/ 01 khóa Nguồn kinh phí Đơn vị chịu trách nhiệm triển khai Người chịu trách nhiệm khóa học Cấp chứng chỉ/ Chứng nhận Ghi chú
1 Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh viêm gan siêu vi – Khóa nâng cao 02 30 3 ngày 1.800.000/học viên Thu từ học viên Ban ĐTLT, P. CĐT TS.BS Lê Mạnh Hùng Cấp chứng chỉ
2 Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú 01 30 5 ngày 3.000.000/học viên Thu từ học viên Ban ĐTLT, P. CĐT ThS. Nguyễn Hữu Hiền Cấp chứng chỉ
3 Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có giường bệnh nội trú 01 30 5 ngày 3.000.000/học viên Thu từ học viên Ban ĐTLT, P. CĐT ThS. Nguyễn Hữu Hiền Cấp chứng chỉ
4 Khóa cơ bản – Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhiễm HIV/AIDS 01 30 5 ngày 3.000.000/học viên Thu từ học viên Ban ĐTLT, P. CĐT BSCKII. Nguyễn Lê Như Tùng Cấp chứng chỉ
5 Chẩn đoán và điều trị các bệnh nhiễm ký sinh trùng 02 30 4 ngày 2.400.000/học viên Thu từ học viên Ban ĐTLT, P. CĐT ThS.BS. Đinh Nguyễn Huy Mẫn Cấp chứng chỉ
6 Khóa nâng cao – Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhiễm HIV/AIDS 01 30 5 ngày 3.000.000/học viên Thu từ học viên Ban ĐTLT, P. CĐT BSCKII. Nguyễn Lê Như Tùng Cấp chứng chỉ

* Tùy vào tình hình thực tế sẽ có sự thay đổi số lượng khóa học được tổ chức.

  1. Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục: không.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2022

THÔNG BÁO ĐTLT NĂM 2022