Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

THÔNG BÁO Xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Căn cứ Công văn số 720/SYT-TCCB ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Sở Y tế về phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới;

Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-BVBNĐ ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới về xét tuyển viên chức năm 2022;

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thông báo tổ chức xét tuyển viên chức năm 2022 như sau:

 1. CHỈ TIÊU THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM: 52 chỉ tiêu
TT Vị trí việc làm Chức danh cần tuyển Khoa/phòng cần tuyển Mã ngạch Số lượng theo Đề án Số lượng hiện có Số lượng cần tuyển
1 Kế hoạch tổng hợp Bác sĩ (hạng III)  

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

V.08.01.03 3 2 1
2  

Bác sĩ nội khoa

Bác sĩ (hạng III) Khoa Cấp cứu V.08.01.03 3 2 1
3 Bác sĩ nội khoa Bác sĩ (hạng III)  

Khoa Cấp cứu HSTC-CĐ Trẻ em

V.08.01.03 4 3 1
4  

Bác sĩ nội khoa

Bác sĩ (hạng III) Khoa Nhi A V.08.01.03 4 2 1
5  

Bác sĩ nội khoa

Bác sĩ (hạng III) Khoa Nhi B V.08.01.03 4 3 1
6  

Bác sĩ nội khoa

Bác sĩ (hạng III) Khoa Nhi D V.08.01.03 4 2 1
7  

 

Bác sĩ nội khoa

 

Bác sĩ (hạng III)

 

Khoa Nhiễm B

 

V.08.01.03

4 2 2
8  

Bác sĩ nội khoa

Bác sĩ (hạng III)  

Khoa Nhiễm D

V.08.01.03 4 2 1
9  

Bác sĩ nội khoa

Bác sĩ (hạng III) Khoa Xét nghiệm V.08.01.03 4 2 2
10  

Phụ trách công tác Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng III Phòng Điều dưỡng V.08.05.12 4 2 1
11 Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III  

Khoa Cấp cứu HSTC-CĐ Trẻ em

V.08.05.12 16 7 3
12  

Điều dưỡng chăm sóc

Điều dưỡng hạng III Khoa Nhiễm B V.08.05.12 5 3 1
13  

Nghiệp vụ dược

Dược sĩ (hạng III) Khoa  Dược V.08.08.22 7 7 1
14  

Dược lâm sàng

Dược sĩ (hạng III) Khoa  Dược V.08.08.22 5 1 4
15 Kế toán thu viện phí Kế toán viên Phòng Tài chính – Kế toán 06.031

 

9 7 2
16  

Phụ trách công nghệ thông tin

Kỹ sư (hạng III)  

Phòng Công nghệ Thông tin

V.05.02.07 6 3 1
17  

Phụ trách Vật tư thiết bị y tế

Kỹ sư (hạng III)  

Phòng Vật tư – Trang thiết bị Y tế

V.05.02.07 2 1 1
18  

Phụ trách kiểm tra, giám sát quy trình kỹ thuật chế biến thực phẩm

Kỹ sư (hạng III) Khoa Dinh dưỡng V.05.02.07 2 1 1
19  

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Kỹ thuật y

hạng III

Khoa Xét nghiệm V.08.07.18 40 28 3
20 Lưu trữ Lưu trữ viên (hạng III)  

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

V.01.02.02 2 1 1
21  

Công tác xã hội

 

Công tác xã hội viên (hạng III)

 

Phòng Công tác xã hội

V.09.04.02 2 0 1
22  

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên Phòng TCCB 01.003 4 1 3
23  

Công tác xã hội

Chuyên viên Phòng Công tác xã hội 01.003 3 1 2
24 Quản trị công sở Chuyên viên  

Phòng Hành chính – Quản trị

01.003 8 2 3
25  

Quản lý chất lượng

Chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng 01.003 1 0 1
26  

Phụ trách công tác Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV Phòng Điều dưỡng V.08.05.13 1 0 1
27  

Điều dưỡng hành chính

 

Điều dưỡng hạng IV

Khoa Cấp cứu V.08.05.13 2 1 1
28 Điều dưỡng hành chính  

Điều dưỡng hạng IV

Khoa Nhi B V.08.05.13 1 0 1
29  

Điều dưỡng chăm sóc

 

Điều dưỡng hạng IV

Khoa Nhiễm D V.08.05.13 8 6 2
30  

Điều dưỡng chăm sóc

 

Điều dưỡng hạng IV

Khoa Nhiễm Việt – Anh V.08.05.13 16 15 1
31  

Hỗ trợ siêu âm, đo điện tim

 

Điều dưỡng hạng IV

Khoa Chẩn đoán hình ảnh V.08.05.13 10 7 1
32  

Điều dưỡng hành chính

 

Điều dưỡng hạng IV

 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

V.08.05.13 1 0 1
33 Công tác xã hội Cán sự Phòng Công tác xã hội 01.004 12 0 2
34  

Quản trị công sở

Cán sự  

Phòng Hành chính – Quản trị

01.004 5 0 2
Tổng cộng  

209

 

113

 

52

 1. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN:
 2. Hình thức:
 3. a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.
 4. b) Vòng 2:

– Phỏng vấn/thực hành để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

– Điểm phỏng vấn/thực hành được tính theo thang điểm 100.

 1. Nội dung:
 2. a) Kiến thức chung (40 điểm).
 3. b) Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ (60 điểm): Được phỏng vấn/thực hành với nội dung theo từng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:
 4. c) Thời gian phỏng vấn/thực hành: 30 phút.
 5. d) Không thực hiện việc phúc khảo: đối với kết quả phỏng vấn/thực hành.
 6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:
 7. a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 1. b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn/thực hành tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn/thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 2. c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn/thực hành tại vòng 2.
 3. d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

 1. Về điều kiện dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:

 1. a) Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
 2. b) Có lý lịch rõ ràng.
 3. c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm (Người trúng tuyển sẽ được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định).
 4. d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

đ) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định tại biểu chỉ tiêu tuyển dụng (đính kèm), không phân biệt loại hình đào tạo.

 1. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức: Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 như sau:

“2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”.
 3. Tiêu chuẩn từng vị trí gắn với chức danh nghề nghiệp:
 4. a) Văn bằng chuyên môn: (theo biểu chỉ tiêu đính kèm).
 5. b) Yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo vị trí cần tuyển: (theo biểu chỉ tiêu đính kèm).

Lưu ý:

– Đối với các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 thì được công nhận tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

– Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C) được cấp trước ngày 15/01/2020 vẫn có giá trị sử dụng theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp sau ngày 15/5/2019 phải theo danh mục các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ do Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố (theo Thông báo số 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 của Cục Quản lý chất lượng);

– Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

– Người trúng tuyển được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

 1. Đối tượng và điểm ưu tiên:
 2. a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 3. b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 4. c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 5. Hồ sơ tham gia dự tuyển:
 6. a) Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ;

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới;

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (mang bản chính các văn bằng để đối chiếu).

Lưu ý: Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

 1. b) Hồ sơ dự tuyển sau khi có thông báo kết quả tuyển dụng viên chức:

Khi có thông báo kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

– Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

 1. c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Giám đốc bệnh viện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.
 2. d) Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng:
 3. e) Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị thì sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.
 4. f) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (thông qua Phòng Tổ chức Cán bộ) có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển của những ứng viên đủ điều kiện theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.
 5. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ:
 6. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, dự kiến kể từ ngày 14/02/2022 đến hết ngày 15/3/2022.

Lưu ý: Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 1. Địa điểm tiếp nhận phiếu:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển  tại Phòng Tổ chức Cán bộ thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

 1. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người.
 2. Thông tin liên hệ:

– Phòng Tổ chức Cán bộ – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Số 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

– Điện thoại: 39.238.704 – 39.235.804.

VII. THÔNG BÁO NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN/THỰC HÀNH:

Dự kiến từ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 22/4/2022 niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển (Vòng 2) tại bảng tin của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và thông báo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới: “http://www.bvbnd.vn/”.

VIII. THỜI GIAN DỰ KIẾN PHỎNG VẤN/THỰC HÀNH:

Dự kiến từ ngày 04/5/2022 đến hết ngày 06/5/2022: Phỏng vấn/thực hành để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể sau).

Trên đây là Thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới./.