Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Hai 22, 2023

Bệnh Marburg

Bệnh Margburg hay còn gọi là Sốt xuất huyết Marburg do virus Marburg gây ra. Đây là virus thuộc nhóm Filovirus, cùng nhóm với virus Ebola. Virus Marburg được phát hiện năm 1967, lây lan sang người do việc tiếp xúc với các mẫu xét nghiệm chứa virus từ khỉ Châu Phi ở các phòng xét nghiệm ở Đức và Serbia. Ở tự nhiên, virus Marburg sống kí sinh chính ở loài dơi ăn trái ở Châu Phi, có thể truyền bệnh sang động vật linh trưởng và người.