Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tháng Mười 13, 2022

BỆNH NHÂN ĐẬU MÙA KHỈ XUẤT VIỆN

Dự kiến ngày 14/10/2022, nữ bệnh nhân 35 tuổi nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ đầu tiên của Việt Nam sẽ được xuất viện sau 3 tuần điều trị và cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
1. Điều dưỡng chăm sóc: 20 người
2. Dược sĩ: 02 người
3. Chuyên viên: 01 người
4. Thư ký Y khoa: 02 người
5. Nhân viên xử lý dụng cụ: 01 người
6. Hộ lý: 04 người