Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức và danh mục tài liệu ôn tập, hình thức, thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức năm 2017 (Vui lòng xem các file đính kèm)