(BVBNĐ-10/10/2017) Đây là bộ khuyến cáo chuyên đề thứ 19 về triển khai hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện. Các bộ khuyến cáo chuyên đề được Hội đồng QLCL khám, chữa bệnh Sở Y tế TP.HCM biên soạn trong thời gian qua không gì khác hơn ngoài việc định hướng và hỗ trợ cho các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh và chất lượng khám chữa bệnh hướng đến 5 mục tiêu chất lượng của ngành y tế thành phố đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn, đó là: (1) Người bệnh an toàn hơn, (2) Hiệu quả điều trị tốt hơn, (3) Thời gian chờ của người bệnh ngắn hơn, (4) Chi phí điều trị hợp lý hơn, và (5) Người bệnh hài lòng hơn.

Xem chi tiết các nội dung khuyến cáo tại đây!

M.Q.