Ngày 1/12/2017, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đã ký Quyết định 5418/QĐ-BYT quyết định về việc ban hành "Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS". Nội dung Quyết định định và hướng dẫn trong file đính kèm.