(BVBNĐ-24/01/2018) Ngày 29/12/2017 Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 51/2017/TT-BYT hướng dẫn chẩn đoán và xử trí phản vệ áp dụng cho tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước và có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

Xem chi tiết tại đây.

M.Q.