Số hiệu

Cơ quan ban hành

Ngày ban hành

Nội dung

 

867/K2ĐT-TNLS

Cục Khoa học công nghệ và đào tạo BYT 29/9/2017 Phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng

Tải về

03/2012/TT-BYT

Bộ Y Tế 02/02/2012 Hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng

Thông tư

Phụ lục

8798/SYT-NVY SYT TPHCM 19/10/2017

Hướng dẫn quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cho các đơn vị trực thuộc chuyên môn do Sở y tế TPHCM quản lý từ năm 2017.

Tải về
3536/SYT-NVY SYT TPHCM 27/6/2012 Quy định tổ chức hội nghị, hội thảo của SYT TPHCM Tải về
62/QĐ-K2ĐT Bộ Y Tế 02/6/2017 Hướng dẫn về ghi nhận, xử trí và báo cáo các biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm trọng trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam Tải về
7626/SYT-KHTC SYT TPHCM 01/9/2017

Hướng dẫn quy trình thẩm định, tiếp nhận và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài của SYT TPHCM

Tải về