“NỖ LỰC ĐỐI PHÓ VỚI DỊCH BỆNH VIRUS”

 

Chương trình chính thức

Thời gian

Nội dung báo cáo

Báo cáo viên

07h30–8h00

Đón tiếp

 

08h00–8h30

Khai mạc

Ban tổ chức

08h30–8h50

Tình hình điều trị các dịch bệnh do virus tại BVBNĐ

PGS.TS. Nguyễn Trần Chính

08h50–9h10

Đại dịch cúm A(H1N1) 2009 và kinh nghiệm xử trí trên thế giới

GS. Jeremy Farrar

09h10–9h30

Đối phó với đại dịch cúm A H1N1 2009

TS. Trần Tịnh Hiền

09h30–10h00

 

Tác nhân gây viêm hô hấp do virus ở trẻ em tại BVBNĐ từ năm 2007 – 2008

TS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu

10h00–10h30

Giải lao

 

10h30–10h45

Sốt Dengue - Sốt xuất huyết Dengue. Thực trạng và những nỗ lực đối phó

TS. Trần Tịnh Hiền

10h45– 1h00

Các yếu tố nguy cơ tái sốc trong điều trị sốt xuất huyết – Dengue ở trẻ em tại BVBNĐ

TS.Đông Thị Hoài tâm

11h00–11h20

Hiệu quả kháng virus của Chloroquine trên Bệnh nhân người lớn nhiễm Dengue

BS. Nguyễn Minh Nguyệt

11h10–11h45

Thảo luận

 

11h45–13h30

Ăn trưa

 

13h30– 13h50

Rối loạn đông máu trong Bệnh nhân nhiễm Dengue cấp ở người lớn

ThS. Đinh Thế Trung

13h50– 14h20

Bệnh cảnh nặng của số Dengue - sốt xuất huyết Dengue ở người lớn tại BVBNĐ

TS. Lê Thị Thu Thảo

14h20– 14h40

Ứng dụng kỹ thuật GIS trong điều tra dịch tễ sốt xuất huyết - Dengue

TS. Simmons Cameroon

14h40– 15h00

Giải lao

 

15h00– 15h15

Sốt xuất huyết do virus

TS. Trần Tịnh Hiền

15h15– 15h30

Nhận xét bệnh tiêu chảy do rotavirus ở trẻ em tại BVBNĐ

BS. Hà Vinh

15h30–16h00

Thảo luận

 

16h00

Bế mạc