(BVBNĐ-04/6/2012) Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương (TKTW) vẫn là một bệnh lý thường gặp, để lại nhiều di chứng và có tỷ lệ tử vong cao tại Việt Nam cũng như tại các quốc gia đang phát triển. Ngoại trừ tại các bệnh viện tuyến trung ương, tác nhân gây bệnh thường không xác định được ở phần lớn bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu các bệnh nhiễm trùng trầm trọng tại Việt Nam” của OUCRU Việt Nam và Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới TP. Hồ Chí Minh, một nghiên cứu giám sát tiền cứu bệnh lý nhiễm trùng hệ TKTW được tiến hành từ 08/2007 đến 04/2010 tại 12 tỉnh thành ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam Việt Nam với mục đích 

khảo sát các tác nhân gây bệnh thường gặp của nhóm bệnh lý này nhằm đưa ra chiến lược điều trị và dự phòng hợp lý.

Tác nhân gây bệnh được xác định trong dịch não tủy bằng phương pháp nuôi cấy vi sinh  thường quy, phương pháp real-time PCR (Streptococcus suis serotype 2, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type b, Neisseria meningitidis, Mycobacterium tuberculosis, Herpes simplex và Enteroviruses) và phương pháp huyết thanh học (siêu vi Dengue và siêu vi viêm não Nhật Bản).

Sau gần 3 năm giám sát, 1241 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, bao gồm 617 người lớn và 624 trẻ em. Tác nhân gây bệnh được xác định ở 640/1241 bệnh nhân (52%). Các tác nhân gây bệnh thường gặp ở người lớn là S. suis serotype 2 (147/617, 24%), S. pneumoniae (35/617, 6%), M. tuberculosis (34/617, 6%) và Herpes simplex (22/617, 4%). Trong khi đó các tác nhân thường gặp ở trẻ em là siêu vi viêm não Nhật Bản (142/624, 23%), H. influenzae type b (39/624, 6%), S. pneumoniae (37/624, 6%) và Enteroviruses (36/624, 6%).

Thông tin chi tiết về nghiên cứu này có thể truy cập theo đường dẫn sau: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0037825

TS. Hồ Đặng Trung Nghĩa và Mạng lưới giám sát bệnh lý nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương VIZIONS