STT

Tên đề cương nghiên cứu

Chủ nhiệm

Mã số

Mã số nghiệm thu

1

Biểu hiện tổn thương gan trong bệnh nhiễm Dengue ở người lớn

BS. Phạm Trần Diệu Hiền

CS/NĐ/08/03

CS/NĐ/NT/09/05

2

Đặc điểm dịch tể, lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhiễm trùng huyết trên bệnh nhân người lớn nhiễm HIV/AIDS tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới từ 1/2005 đến 12/2006

BS. Nguyễn Lê Như Tùng

CS/NĐ/08/10

CS/NĐ/NT/09/04

3

Đặc điểm dịch tể, lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm màng não tăng bạch cầu ái toan do ký sinh trùng tại BV BNĐ từ năm 2002-2007

BS. Phạm Thị Hải Mến

CS/NĐ/08/15

CS/NĐ/NT/09/03

4

Khảo sát kiến thức tự chăm sóc của bệnh nhân VGSVB

Lưu Thị Thùy

CS/NĐ/09/03

CS/NĐ/NT/09/01

5

Tác động của kiến thức đến thực hành điều dưỡng liên quan đến chống lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường máu

Nguyễn Trọng Nghĩa

CS/NĐ/09/04

CS/NĐ/NT/09/02