Thực hiện công văn số 3679/SYT-NYT ngày 08/6/2018 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tổ chức lớp tập huấn “Tăng cường công tác điều trị và phòng chống bệnh lây nhiễm cúm A (H1N1)" vào ngày 27/6/2018. Lớp tập huấn có sự tham gia của 196 học viên là cán bộ y tế của các bệnh viện quận, huyện, các bệnh viện thành phố và hệ thống phòng khám, bệnh viện tư nhân trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.