(BVBNĐ-18/01/2018) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ huấn luyện đào tạo, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong những năm qua đã tổ chức tập huấn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật về các lĩnh vực : Viêm gan siêu vi, các bệnh lý truyền nhiễm, bệnh nhiễm HIV/AIDS, Sốt xuất huyết Dengue,…

Theo công văn số 10014/SYT-TCCB ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM về việc phân công BV Bệnh Nhiệt đới tổ chức tiếp nhận hướng dẫn thực hành cho đối tượng bác sĩ không phải là cơ hữu của bệnh viện, nay Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thông báo chiêu sinh lớp " Hướng dẫn thực hành cho bác sĩ đa khoa", chi tiết xin xem  chi tiết (tại đây). Quy trình đào tạo (tại đây).

N.T.