(BVBNĐ-18/01/2018) Theo quyết định số 4153/QĐ-SYT ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới",  Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế ở bậc trên đại học, đại học và cao đẳng; tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.

Để chuẩn bị triển khai hoạt động đào tạo liên tục năm 2018, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xây dựng kế hoạch và thông báo đến quý bệnh viện . Xem chi tiết (tại đây)

N.T.