(BVBN(-20/7/2017) Thực hiện theo công văn số 5823/SYT-NVY ngày 23 tháng 6 năm 2017 về việc tăng cường công tác điều trị SXH-D của Sở Y tế TP.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2017 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tổ chức tập huấn " Chăm sóc, theo dõi bệnh nhân Sốt xuất huyết Dengue" cho các điều dưỡng viên đang công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Buổi tập huấn diễn ra nghiêm túc nhưng không kém sôi nổi của 197 học viên và các cán bộ giảng kinh nghiệm.

BS. N.T.