(BVBNĐ-06/7/2017) Xuất phát từ nhu cầu  nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên đào tạo liên tục, không ngừng cải thiện chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy đào tạo liên tục của bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Ngày 05 tháng 07 năm 2017 Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khai giảng lớp Sư phạm y học cơ bản dành giảng viên đào tạo liên tục năm 2017 tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Hơn 45 học viên tham dự, lớp bồi dưỡng  nghiệp vụ Sư phạm y học cơ bản là cơ hội tương tác cũng như chuẩn hóa công tác giảng dạy của các giảng viên đã, đang và sẽ đứng lớp các khoa đào tạo liên tục ngắn và dài hạn trong lĩnh vực y khoa nói chung và chuyên ngành Bệnh truyền nhiễm nói riêng.

Ngọc Trung