(BVBNĐ-29/9/2016) Thực hiện kế hoạch đào tạo liên tục năm 2016, BVBNĐ dự kiến tổ chức lớp đào tạo liên tục "Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan siêu vi"

- Thời gian: 12-14/10/2016

- Học phí: 1.800.000 đồng

- Thời gian đăng ký: trước ngày 07/10/2016

Liên hệ: Anh Lễ - Phòng Chỉ đạo tuyến, điện thoại: 01676168789