Lớp đào tạo liên tục “Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan” theo thông báo chiêu sinh số 1584/BVBNĐ- CĐT ngày 12/12/2016 sẽ tiếp tục nhận đăng ký đến 15h ngày 21/2/2017.

(BVBNĐ-29/9/2016) Thực hiện kế hoạch đào tạo liên tục năm 2016, BVBNĐ dự kiến tổ chức lớp đào tạo liên tục "Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm gan siêu vi"

- Thời gian: 12-14/10/2016

- Học phí: 1.800.000 đồng

- Thời gian đăng ký: trước ngày 07/10/2016

Liên hệ: Anh Lễ - Phòng Chỉ đạo tuyến, điện thoại: 01676168789

(BVBNĐ-29/01/2016) Năm 2016 BVBNĐ dự kiến kế hoạch đào tạo liên tục theo các chương trình đã được Bộ Y tế phê duyệt và cấp mã số đạo tạo như sau:

Go to top