(BVBNĐ-01/7/2017) Ngày 2/6/2017, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã có quyết định số 62/QĐ-K2ĐT về việc ban hành “Hướng dẫn về ghi nhận, xử trí và báo cáo các biến cố bất lợi, biến cố bất lợi nghiêm trọng trong nghiên cứu TNLS tại Việt Nam.

M.Q.

Attachments:
Download this file (20170602_BYT Bao cao SAE.pdf)Quyết định số 62/QĐ-K2ĐT4446 kB