(BVBNĐ-27/02/2018) Để bệnh viện tiếp tiếp phát triển giữ nhiệm vụ là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của khu vực do Bộ Y tế phân công Đảng bộ BVBNĐ, Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt của bệnh viện đã nhận định các khó khăn, thách thức cũng như xây dựng, định hướng được phương hướng hoạt động của bệnh viện trong thời gian tới như sau:

Các khó khăn, thách thức

Thực hiện chủ trương của ngành y tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới đã đăng ký thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhóm 2 tự bảo đảm chi thường xuyên theo NĐ43/2006-NĐ-CP và trong trường hợp gặp khó khăn nguồn thu bị biến động xin báo cáo Sở Y tế xem xét điều chỉnh mức độ tự chủ phù hợp cho Bệnh viện. Từ tháng 10/2017 bệnh viện không còn nhận được ngân sách để chi trả lương và các phụ cấp cho nhân viên. Thách thức khi chuyển sang tự chủ tài chính của một bệnh viện chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm – nhiễm trùng bao gồm các vấn đề chính sau đây:

  • Tình hình số lượng bệnh nhân thay đổi và phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh làm ảnh hưởng đến nguồn thu phí của Bệnh viện. Nghịch lý là khi công tác phòng chống dịch bệnh càng hiệu quả, dịch bệnh giảm thì nguy cơ thu nhập của nhân viên y tế làm chuyên ngành nhiễm sẽ giảm đi (trong cơ chế tự chủ tài chính).
  • Bệnh viện tiếp nhận khám chữa bệnh và điều trị các bệnh truyền nhiễm nặng như HIV; uốn ván, sốt rét, nhiễm trùng huyết nặng… và các dịch bệnh bùng phát theo mùa, nhiều bệnh nhân gia đình rất nghèo nên việc thu phí đối với những bệnh nhân này còn gặp nhiều khó khăn. (Năm 2017, bệnh nhân nghèo không có khả năng chi trả viện phí tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Phần thất thu tính vào nguồn thu viện phí nên làm giảm nguồn thu của Bệnh viện, do đó làm giảm thu nhập của CBVC Bệnh viện).
  • Giá thu dịch vụ KCB theo các thông tư (TTLT số 37/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015; TT02/TT-BYT ngày 15/3/2017) bao gồm các chi phí trực tiếp, chi phí phụ cấp đặc thù, chi phí tiền lương theo ngạch bậc chức vụ, nhưng chưa tính yếu tố chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định tại khoản 1 điều 10, NĐ16/2015/NĐ-CP. Trong đó phải kể đến chi phí dành cho bảo quản, phân phối và quản lý sử dụng và khấu hao các loại thuốc và hóa chất (hoạt động của khoa dược) đã không được tính. Để thực hiện tốt các quy định về hồ sơ chứng từ của BHYT, việc đầu tư các phần mềm vi tính (và đi kèm là các thiết bị công nghệ thông tin hiện đại) là rất cần thiết, việc đầu tư này cũng đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn. Như vậy các tính giá hiện nay là chỉ dừng lại ở cách “tính đúng” chi phí nhưng chưa “tính đủ”!
  • Các chế độ phụ cấp đặc thù liên quan đến bệnh truyền nhiễm bệnh viện phải lấy từ nguồn thu để bồi dưỡng cho nhân viên!
  • Bệnh viện trực thuộc SYT TP. Hồ Chí Minh nhưng làm nhiệm vụ tuyến cuối của Bộ Y Tế về bệnh truyền nhiễm khu vực phía Nam. Tuy nhiên kinh phí để thực hiện công tác tuyến không còn được cấp.

Cơ chế thị trường, thu nhập thấp cho nhân viên y tế trong khi phải làm việc thường xuyên trong môi trường bệnh dịch  nguy hiểm, nơi đòi hỏi sự dấn thân của nhân viên y tế có trình độ cao sẽ là thách thức lớn đối với công tác quản trị nhân sự, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của chuyên ngành này (khi BV phải hoạt động trong cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính).

Phương hướng hoạt động trong thời gian tới

Thực hiện thành công mục tiêu chiến lược của bệnh viện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BVBNĐ lần V (2015 – 2020): “Tiếp tục giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng thành công một bệnh viện quy chuẩn, chuyên nghiệp và hiện đại, chuyên khoa sâu về các bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm, có uy tín trong cả nước và các quốc gia trong khu vực; hoàn thiện công tác quản lý, chuyên môn, không ngừng cải tiến chất lượng, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả phục vụ người bệnh; bảo đảm đời sống cán bộ viên chức được từng bước nâng cao”.

Các giải pháp chính:

  • Tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao
  • Phát triển các dịch vụ khám chuyên khoa gan, chuyên khoa ký sinh trùng, HIV.. vốn là thế mạnh của bệnh viện.
  • Tăng cường quản lý tài chính kế toán, chống lãng phí, hạn chế thất thoát, đặc biệt việc bị BHYT xuất toán và thất thu từ các bệnh nhân.

TS.BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu

Giám đốc bệnh viện