(BVBNĐ-27/02/2018) Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã nỗ lực và đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ. Bệnh viện đã tích cực phấn đấu để luôn xứng đáng là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Nhiễm trùng – Truyền nhiễm của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam. Bệnh viện đã xây dựng được định hướng phát  triển phù hợp tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

 (BVBNĐ-27/02/2018) Để bệnh viện tiếp tiếp phát triển giữ nhiệm vụ là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của khu vực do Bộ Y tế phân công Đảng bộ BVBNĐ, Ban giám đốc và các cán bộ chủ chốt của bệnh viện đã nhận định các khó khăn, thách thức cũng như xây dựng, định hướng được phương hướng hoạt động của bệnh viện trong thời gian tới như sau:

Go to top