(BVBNĐ-05/12/2017) Qua ki-od khảo sát không hài lòng đặt tại Khoa khám bệnh cho thấy tháng 11 số lượt không hài lòng tăng hơn tính từ tháng 6/2017. Không hài lòng của người bệnh tập trung vào khâu thủ tục đăng ký khám bệnh. Bệnh viện sẽ rà soát và cố gắng cải tiến nội dung này trong thời gian tới.

M.Q.