(BVBNĐ-20/11/2017) Liên tục trong 3 tháng số lượt người bệnh không hài lòng qua Ki-od khảo sát không hài lòng của SYT TPHCM đặt tại BVBNĐ giảm liên tục. Bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi kết quả khảo sát và tiếp tục áp dụng các biện phap cải tiến để người bệnh ngày càng hài lòng hơn khi đến khám chữa bệnh tại BV.

M.Q.