(BVBNĐ-13/6/2017) Bắt đầu triển khai máy khảo sát không hài lòng từ đầu tháng 5/2017 tại khoa Khám bệnh BVBNĐ, cho đến ngày 31/5/2017 bệnh viện đã nhận được 186 lượt đánh giá với 390 phiếu đánh giá. Nội dung người bệnh/thân nhân không hài lòng chiếm tỉ lệ cao nhất là quy trình thủ tục khám bệnh (đặc biệt là BHYT) và thái độ giao tiếp của nhân viên bệnh viện.

Tiếp nhận các kết quả trên, Hội đồng QLCL BVBNĐ đã thực hiện các cải tiến như sau:

     - Sắp xếp lại quy trình, thủ tục khám bệnh tại khoa khám bệnh. Đặc biệt là việc kiểm tra thông tuyến đối với bệnh nhân BHYT. 

     - Tăng cường công tác hướng dẫn của bộ phận chăm sóc khách hàng.

Trong tháng 6/2017, bệnh viện cũng sẽ tiếp tục triển khai các nội dung sau:

     - Mở thêm buồng siêu âm nhằm giải quyết tình trạng quá tải trong giờ cao điểm.

     - Mở thêm buồng khám chuyên khoa ký sinh trùng nhằm giải quyết số lượt bệnh nhân khám bệnh tăng đột biến từ đầu tháng 6.

     - Cải tiến công tác đăng ký lấy số thứ tự qua tổng đài 1080.

     - Chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử của nhân viên được phản ánh.

 

M.Q.