(BVBNĐ-05/12/2017) Ngày 27/11 Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017, Tổ 1 do PGS.TS. Tăng Chí Thượng dẫn đầu đánh tiến hành đánh giá chất lượng eb65nh viện bệnh nhiệt đới năm 2017. Kết quả đánh giá bệnh viện đạt 3,88 điểm (bằng với năm 2016). Sau kết quả của đợt đánh giá này, BVBNĐ sẽ xây dựng các giải háp cụ thể nhằm nâng cao các điểm còn thấp, hạn chế trong năm 2018.

M.Q.