(BVBNĐ-13/6/2017) Thực hiện nội dung tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và nhằm đánh giá công tác an toàn người bệnh của bệnh viện, tháng 5/2017 Hội đồng QLCL và phòng QLCL BVBNĐ đã thực hiện khảo sát văn hóa an toàn người bệnh của toàn bộ nhân viên y tế bệnh viện. bảng khảo sát do Hội đồng quản lý chất lượng Sở Y tế TPHCM ban hành.

Kết quả khảo sát cho thấy 99% tổng số nhân viên được khảo sát (trên 600 người) nhận thấy công tác an toàn người bệnh của bệnh viện đạt mức trung bình trở lên, trong đó 63% mức tốt. 

 

M.Q. theo báo cáo tình hình QLCL tháng 5