(BVBNĐ-05/12/2017) Ngày 27/11 Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017, Tổ 1 do PGS.TS. Tăng Chí Thượng dẫn đầu đánh tiến hành đánh giá chất lượng eb65nh viện bệnh nhiệt đới năm 2017. Kết quả đánh giá bệnh viện đạt 3,88 điểm (bằng với năm 2016). Sau kết quả của đợt đánh giá này, BVBNĐ sẽ xây dựng các giải háp cụ thể nhằm nâng cao các điểm còn thấp, hạn chế trong năm 2018.

M.Q.

(BVBNĐ-15/11/2017) Thực hiện kế hoạch đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017, BVBNĐ đã thực hiện đánh giá CLBV theo Bộ Tiêu chí chất lượng Việt Nam 2.0 do Bộ Y Tế ban hành. Kết quả tự đánh giá bệnh viện đạt 4,14/5 mức. Sở Y tế TPHCM sẽ tổ chức đánh giá CLBV lại vào ngày 27/11/2017.

Xin xem toàn bộ kết quả đánh giá tại đây.

M.Q.

  1. Tổng số các tiêu chí đánh giá: 78/83 tiêu chí
  2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94%
  3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng:325
  4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4.16

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số tiêu chí

Số lượng tiêu chí đạt

0

1

10

42

25

78

% tiêu chí đạt

0

1.28

12.82

53.85

32.05

100

(BVBNĐ-24/7/2017) Thực hiện kế hoạch đánh giá chất lượng hàng năm, tháng 7/2017 BVBNĐ đã tổ chức tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Công tác đánh giá thực hiện từ ngày 01/7 - 20/7. Kết quả đánh giá lần này bệnh viện đạt 4,02/5 điểm (so với cuối năm 2016 là 3,88/5 điểm). Bệnh viện đã có nhiều cải tiến trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc khách hạn, ... Tuy nhiên còn một số tồn tại cần được khắc phục trong thời gian còn lại của năm để giữ vững mức điểm chất lượng như hiện nay.

M.Q.

(BVBNĐ-13/6/2017) Thực hiện nội dung tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và nhằm đánh giá công tác an toàn người bệnh của bệnh viện, tháng 5/2017 Hội đồng QLCL và phòng QLCL BVBNĐ đã thực hiện khảo sát văn hóa an toàn người bệnh của toàn bộ nhân viên y tế bệnh viện. bảng khảo sát do Hội đồng quản lý chất lượng Sở Y tế TPHCM ban hành.

Kết quả khảo sát cho thấy 99% tổng số nhân viên được khảo sát (trên 600 người) nhận thấy công tác an toàn người bệnh của bệnh viện đạt mức trung bình trở lên, trong đó 63% mức tốt. 

(BVBNĐ-13/02/2017) Sáng 10/02/2017, tổng kết hoạt động chất lượng bệnh viện, Sở Y tế TP.HCM trang trọng tổ chức Lễ công bố Giải thưởng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cấp Thành phố và vinh danh 12 sản phẩm tiêu biểu đạt Giải thưởng lần này.

(BVBNĐ-23/12/2016) Sáng hôm nay Tổ 1 - Đoàn Kiểm tra Sở Y tế TPHCM đã thực hiện kiểm tra bệnh viện dựa theo bộ tiêu chí chất lượng Version 2.0 do Bộ Y tế ban hành. Đến kiểm tra bệnh viện có PGS.TS. Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc SYT TPHCM. Sau khi nghe báo cáo, PGS.TS Thượng đã đề nghị bệnh viện đăng ký các thành tích nổi bật liên quan đến lĩnh vực truyền nhiễm mà bệnh viện đã thực hiện thành công như xây dựng và duy trì phòng an toàn sinh học cấp III, Chương trình quản lý kháng sinh hạn chế trong năm 2016-2017. 

(BVBNĐ-13/12/2016) Thực hiện kế hoạch kiểm tra năm 2016, BVBNĐ đã tổ chức Đoàn tự đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2016 theo Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế đã ban hành. Tóm tắt kết quả tự đánh giá như sau: 

  • Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78/83 tiêu chí
  • Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94%
  • Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 323
  • Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4.12 

(BVBNĐ-04/12/2016) Từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/10/2016 BVBNĐ đã tổ chức hội thi sáng tác slogan chất lượng của các khoa/phòng phạm vi bệnh viện. Kết quả các dơn vị đoạt giải cuộc thi như sau:

(BVBNĐ-09/9/2016) Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng hàng năm và theo quy định do Bộ Y tế ban hành, năm nay BVBNĐ đã tổ chức thi tay nghề cho các bác sĩ đang công tác tại bệnh viện. Đợt thi được tổ chức vào 2 ngày 31/8 và 6/9 có 113 bác sĩ tham dự. 

Đợt thi lần này được đặt trọng tâm vào công tác thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn và bảo hiểm y tế.

M.Q.

(BVBNĐ-04/12/2015) Thực hiện kế hoạch kiểm tra bệnh viện cuối năm 2015, từ ngày 15-20/11/2015 BVBNĐ đã thực hiện tự đánh giá chấtv lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnhv iện sửa đổi do Bộ y tế ban hành. Kết quả như sau:

(BVBNĐ-23/4/2015) Trong 2 ngày 22-23/5/2015, BVBNĐ sẽ tổ chức thi tay nghề cho tất cả các bác sĩ đang công tác tại bệnh viện. Đợt thi tay nghề bác sĩ lần này nhằm thúc đẩy phong trào học tập trong bệnh viện và tìm hiểu các điểm tồn tại cần khắc phục làm cơ sở cho bệnh viện tổ chức các khóa đào tạo liên tục cho đội ngũ bác sĩ bệnh viện. Thi tay nghề bác sĩ cũng là một trong những tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành năm 2013.

Go to top