PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

Trưởng phòng: ThS.BS Phạm Phú Lộc
  
Phòng Vật tư thiết bị y tế chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế của bệnh viện. Phòng đã nổ lực hoàn thành các công tác được giao: lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế sửa chữa, thanh lý trang thiết bị y tế qua tổ chức đấu thầu, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.