PHÒNG CHỈ ĐIỀU DƯỠNG

Trưởng phòng:  CNDĐ. Bùi Thị Hồng Ngọc
Phó trưởng phòng:  CNDĐ. Đinh Thị Xuân Thu
 
Phòng điều dưỡng có nhiệm vụ tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, quản lý đào tạo, bổ túc nghiệp vụ kỹ thuật cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý, hướng dẫn thực hành cho học viên điều dưỡng, tham gia nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân và thân nhân, phối hợp với phòng tổ chức cán bộ quản lý nhân lực điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý.