Tên khoa/phòng :

Khoa Nhiễm E

Trưởng khoa :

BSCK2. Nguyễn Lê Như Tùng

Phó trưởng khoa

ThSBS. Võ Triều Lý

Điều dưỡng trưởng khoa:

CNĐD. Võ Thị Thanh Xuân

Slogan chất lượng:

“Chuyên nghiệp, hiệu quả, không phân biệt đối xử”

Chỉ tiêu giường bệnh:

38 giường (10 giường nặng, 28 giường nhẹ).

Đối tượng nhận bệnh:

HIV/AIDS người lớn – trẻ em

Điện thoại liên hệ, email:

Điện thoại nội bộ: 216, 323;  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đặc điểm khoa:

Khoa nằm ở khối nhà lầu riêng ngay cổng nhân viên (cổng sau) của bệnh viện.

 

Nhiệm vụ chính:

  • Tuyến cao nhất điều trị các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam
  • Tiếp nhận chăm sóc và điều trị nội trú bệnh nhânnhiễm HIV/AIDS
  • Lực lượng chủ yếu trong công tác điều trị ngoại trú HIV/AIDS của bệnh viện, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế với CDC, HAIVN...
  • Là nơi chủ yếu phối hợp thực hiện các nghiên cứu lâm sàng về HIV/AIDS với các đối tác trong và ngoài nước (các trường Đại học Y khoa trong nước, Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford..)
  • Nơi hướng dẫn lâm sàng về bệnh HIV/AIDS cho các sinh viên trong,  ngoài nước và các học viên sau đại học.
  • Phối hợp với Phòng Chỉ đạo tuyến của bệnh viện trong công tác tập huấn, hướng dẫn châm sóc điều trị và giám sát công tác phòng chống HIV/AIDS của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

Các thành tích đã đạt được:

Khoa đã nhận được nhiều Bằng khen của Bộ Y tế, UBND và Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh