Lưu ý: 

  • Thời gian tiêm ngừa vắc xin dịch vụ từ 7h30 đến 20h00 mỗi ngày, kể cả thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, tết.
  • Các trường hợp cần tiêm ngừa cấp cứu thực hiện 24h/24h như: tiêm ngừa dại lần đầu do súc vật cắn, tiêm ngừa uốn ván lần đầu do có vết thương.