1. Khám công BHYT và không BHYT: lấy số thứ tự tại quầy tiếp nhận Khoa khám bệnh

2. Khám theo yêu cầu:

- Khám nội nhi: lấy số thứ tự tại Quầy tiếp nhận đặt tại tầng 1 - tòa nhà Khoa khám bệnh (ngay cổng chính bệnh viện).

- Khám chuyên khoa gan và ký sinh trùng: đăng ký lấy số thứ tự khám chuyên khoa gan và ký sinh trùng qua tổng đài 1080 (thời gian đăng ký trong vòng 1 tháng cho đến trước 6h30 ngày khám bệnh). Từ 6h30 người bệnh lấy số thứ tự tại máy rút số tự động đặt tại quầy tiếp nhận.

3. Đăng ký qua website bệnh viện (đang cập nhật).