Xin ấn vào tên quy trình bạn muốn tìm để xem chi tiết

1. Cấp cứu

2. Khám công: tại Khoa khám bệnh (từ 7h30 - 16h00)

a. Khám có BHYT

b. Khám không BHYT

c. Tiêm ngừa vắc xin  (LỊCH CHỦNG NGỪA)

3. Khám theo yêu cầu:

a. Khám chuyên khoa gan: từ 6h30 - 16h00; thứ bảy và Chủ nhật từ 7h30-11h30.

- Không có BHYT

- Có BHYT

b. Khám chuyên khoa ký sinh trùng: thứ 2 - 6; từ 6h30 - 16h00.

c. Khám nhi - nhiễm: 7h30 - 20h00

d. Khám B20: thứ 2 - 6; từ 7h30 - 11h00.

4. Sơ đồ bệnh viện