Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xin thông báo bảng giá BHYT, dịch vụ theo yêu cầu áp dụng từ năm 2017. Xin ấn vào để xem và tải về.

1. Bảng giá thu 1 phần viện phí theo thông tư 03-04.

2. Bảng giá thu 1 phần viện phí theo thông tư 37-2017.

3. Bảng giá khám chữa bệnh theo yêu cầu.

4. Bảng giá viện phí từ 1/10/2017 (theo thông tư 02)