Tùy vào người bệnh khám lần đầu hay tái khám; có xét nghiệm hay không mà bỏ qua các bước không cần thiết