(18/12/2009) Theo kết quả phân loại, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc của SYT TP.HCM năm 2009, Đoàn thanh niên BVBNĐ được xếp hạng 8. Hạng nhất là BV Phụ sản Từ Dũ

(BVBNĐ-09/6/2017) Ngày 31/3 BVBNĐ đã tổ chức Đại hội Cựu chiến Binh nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành cho nhiệm kỳ mới.

M.Q.

 

 

 

 

Go to top