(BVBNĐ-07/6/2018) Ngày 23/5 Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 3216/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. Xem chi tiết tại đây.

M.Q.