(BVBNĐ-08/7/2016) Tổ chức y tế thế giới (WHO) vừa ban hành phác đồ điều trị ARV vào tháng 6/2016.

Trong phác đồ mới lần này chỉ định bắt đầu điều trị ARV cho tất cả người nhiễm HIV bất kể giai đoạn lâm sàng và số lượng CD4. Ngoài ra, Efaviren (EFV) có thể được dùng ở liều 400mg/ngày thay cho liều 600mg/ngày như hiện nay. Dolutegravir (DTG) - một thuốc ức chế tích hợp (intergarse inhibitor) được chỉ định dùng như phác đồ đầu tiên (phác đồ bậc 1) [TDF + 3TC (hay FTC) + DTG]. 

 

Tải và xem thêm tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán WHO vào tháng 6/2016 (tại đây)

M.Q.