H5N1 in a laboratory setting(BVBNĐ-26/4/2012) Theo kết quả của một khảo sát sơ bộ đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine ngày 24/4/2013, tại thời điểm khảo sát, có 82 người Trung Quốc được xác nhận nhiễm vi rút cúm A(H7N9) có độ tuổi trung bình là 63 tuổi (từ 2-89), 73% là nam giới và 84% là sống ở đô thị. Tất cả bệnh nhân đều sinh sống tại 6 tỉnh của Trung Quốc.

Với số liệu của 77 bệnh nhân thu thập được trong khảo sát này, kết quả cho thấy có 4 người là công nhân chăn nuôi gia cầm, 77% có tiền sử tiếp xúc với động vật sống, bao gồm cả gà (76%). Đã có 17 người (21%) chết sau thời gian điều trị trung bình là 11 ngày, 60 người vẫn còn bị bệnh nặng và 4 với bệnh cảnh lâm sàng NHẸ đã được xuất viện, 1 bệnh nhân trẻ em không nhập viện.
ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP hai nhóm bệnh nhân TRONG CÙNG gia đình, KHẢ NĂNG lây truyền vi rút cúm A(H7N9) từ người sang người không THỂ loại trừ hoàn toàn.
Ngoài ra, có 1.251 trong 1.689 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã kết thúc THỜI GIAN giám sát. Có 19 người phát hiện biển hiện của triệu chứng hô hấp NHƯNG tất cả đều có kết quả âm tính với vi rút cúm A(H7N9).

Kết luận của khảo sát: Hầu hết những người được xác nhận nhiễm vi rút cúm A(H7N9) đều trong tình trạng BỆNH nặng và chưa phát hiện được yếu tố dịch tễ học liên quan đến bệnh. Kết quả xét nghiệm không ghi nhận được bệnh lây truyền từ người sang người ở những người có tiếp xúc gần. Tuy nhiên, KHẢ NĂNG LÂY TRUYỀN NÀY vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn ĐỐI VỚI 2 NHÓM BỆNH NHÂN XẢY RA TRONG CÙNG GIA ĐÌNH.

(đọc thêm chi tiết tại đây)

TS. N.V.V.C