(12/6/2009). Tổ chức Y tế thế giới đã nâng mức độ 5 (cảnh báo đại dịch) lên mức độ 6, nghĩa là đại dịch. Ở giai đoạn này, đại dịch được xác định là ở mức độ trung bình.

Vi rút cúm A(H1N1) mới nguy hiểm, lây lan dễ dàng từ người sang người; từ nước này sang nước khác. Tính đến nay (12/6/2009), thế giới đã ghi nhận khoảng 30.000 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1) tại 74 quốc gia. Việt Nam đã ghi nhận 23 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1). Với việc giao lưu và đi lại giữa các quốc gia, khu vực, trong thời gian tới Việt Nam tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc cúm A(H1N1).

Hệ thống cảnh báo dịch của WHO
 
(VMQ)