(BVBNĐ-07/12/2017) Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Thống đốc Jerry Brown của tiểu bang California tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đáp ứng lại sự bùng phát viêm gan virus A trong quần thể người vô gia cư ở San Diego. Trong năm qua, hơn 649 người ở California đã bị nhiễm bệnh, 417 người nhập viện và 21 người đã chết vì viêm gan virus A. Đây là vụ dịch lớn nhất ở Hoa Kỳ trong 20 năm qua. 

Các điều kiện môi trường liên quan đến tình trạng vô gia cư như quá tải trong các trại tạm trú và trú ẩn khẩn cấp, tiếp xúc với các yếu tố lây nhiễm, hạn chế tiếp cận với các phương tiện vệ sinh, phương tiện chuẩn bị và lưu trữ thực phẩm - tạo điều kiện lây truyền bệnh truyền nhiễm.  Tình trạng sức khoẻ cơ bản kém, tỷ lệ người dân có hành vi nguy cơ cao liên quan đến sức khoẻ và sự tiếp cận kém đối với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ làm tăng tính cảm thụ đối với các bệnh truyền nhiễm cũng như độ nặng khi mắc bệnhc và  gây khó khăn khi kiểm soát dịch bệnh. 

Để đáp ứng lại sự bùng phát của bệnh viêm gan, có một chiến dịch tiêm chủng và giáo dục những người có nguy cơ và cung cấp các phương tiện vệ sinh di động, khử trùng bằng chất tẩy rửa ở các khu vực nơi những người vô gia cư tụ tập. Những phản ứng này, mặc dù rất đáng khen ngợi và có khả năng ngăn chặn sự bùng phát nhưng sẽ không làm thay đổi các nguyên nhân cơ bản của vấn đề.

M.Q. Theo The New England Journal of Medicine ngày 07/12/2017