(BVBNĐ-11/6/2017) Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh (CDC) xác nhận rằng 5% phụ nữ nhiễm Zika trong thai kỳ có thai nhi hoặc bào thai mang các dị tật bẩm sinh liên quan đến Zika.

Báo cáo Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" được công bố ngày 08/6/2017 cho biết có 122 trường hợp mang thai có dị tật bẩm sinh liên quan đến  Zika.Trong số 122 trẻ sơ sinh, 108 (89%) có bất thường về não và/hoặc tật đầu nhỏ. Tỷ lệ khuyết tật cao hơn ở phụ nữ nhiễm Zika trong tam cá nguyệt đầu là 8% so với 5% ở những người bị nhiễm trong tam cá nguyệt thứ hai và 4% trong tam cá nguyệt thứ ba. Kết quả này thấp hơn trong báo cáo tương tự của CDC vào năm 2016 trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Washington.  

Mặc dù tỷ lệ thai nhi và trẻ sơ sinh có dị tật bẩm sinh liên quan đến nhiễm Zika xác định trong tam cá nguyệt đầu là 15% trong báo cáo trước và 8% trong báo cáo lần này, nhưng kết quả tin cậy cho thấy khoảng tin cậy chồng lấn nên không có ý nghĩa thống kê.

M.Q. theo Medscape