(BVBNĐ-22/5/2013) Hôm qua, UBPCAIDS TPHCM đã tổ chức phiên họp giữa Đại diện nhóm nghiên cứu bệnh viêm gan siêu vi - BS Sibohan O'Connor - của Tổ chức CDC Hoa Kỳ với BVBNĐ để thảo luận về tình hình chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan siêu vi tại BVBNĐ. Nội dung cuộc thảo luận này nhằm thu thập thêm thông tin để CDC Hoa Kỳ hỗ trợ Việt nam xây dựng hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa bệnh viêm gan siêu vi tại Việt Nam. Ngoài làm việc với BVBNĐ, trước đó BS Sibohan O'Connor đã làm việc với Bộ Y Tế và Hiệp hội gan mật TPHCM.

Ngoài ra, phiên họp cũng thảo luận quy trình nghiên cứu khảo sát tác dụng của Tenofovir trong phác đồ ARV ở bệnh nhân AIDS hiện nay như thế nào đến diễn tiến bệnh gan ở bệnh nhân đồng nhiễm HBV, HCV với HIV. Đây là một nghiên cứu mô tả, đa trung tâm tại TPHCM do BVBNĐ chủ trì. Nghiên cứu cũng đã được Hội đồng đạo đức UBPCAIDS TPHCM và CDC Hoa Kỳ chấp thuận. Dự kiến triển khai vào tháng 6/2013.

M.Q.